Заседание коллегии Министерства спорта и туризма Республики Беларусь

Заседание коллегии Министерства спорта и туризма Республики Беларусь
24.03.2017
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь

Заседание коллегии Министерства спорта и туризма Республики Беларусь http://rsti.by/o-nas/novosti/o-razvitii-turizma-v-respublike-belarus-v-2016-godu-i-zadachakh-na-2017-god/